HABERLER
Haberler
ts 825'te son durum
ts 825'te son durum

           
BYMSADER ( Bims Sanayicileri Derne?i ) yönetim kurulu ba?kany sayyn Seyit KOCA ve yönetim kurulu ba?kan yardymcysy sayyn Yylmaz ÖZALTIN Bimsblok üreticilerini yakyndan ilgilendiren bazy konulara açyklyk getirdiler.
Binalarda Isy Yalytym Kurallary ( Termal Ynsulation Requirements For Buildings)– 2011’de ba?layan ts 825 revizyon çaly?malary 2012 yylynda yayynlanan 1. mütalaasynyn ardyndan, 2 ?ubat, 9 Mart 2013 tarihlerinde gerçekle?en çaly?malarla sona ermi?tir. 1 Nisan 2013 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanly?y, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü?ü EVKK ( Enerji Verimlili?i Koordinasyon Kurulu ) talebi üzerine bakanlyk müste?ar yardymcysy Sayyn Selahattin ÇYMEN ba?kanly?ynda isti?are toplantysy gerçekle?mi?tir. Bu toplantyya davet edilen yetkili kurulu?lar a?a?yda yazylmy?tyr.
 
 1. Türk Standartlary Enstitüsü
 2. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanly?y
 3. Çevre ve ?ehircilik Bakanly?y ( Yapy Y?leri Genel Müdürlü?ü )
 4. Çevre ve ?ehircilik Bakanly?y ( Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü?ü)
 5. Toplu Konut Ydaresi Ba?kanly?y
 6. Ankara Büyük?ehir Belediyesi ( Yangyn Dairesi Ba?kanly?y)
 7. Türk Mühendis ve Mimar Odalary Birli?i
 8. Yn?aat Mühendisleri Odasy
 9. Makine Mühendisleri Odasy
 10. Mimarlar Odasy
 11. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i
 12. Bims Sanayicileri Derne?i ( BYMSADER)
 13. Türk Tesisat Mühendisleri Derne?i
 14. Yapy Ara?tyrma Derne?i ( YTBAK)
 15. Türkiye Müteahhitler Birli?i
 16. Yklimlendirme So?utma Klima Ymalatçylary Derne?i ( YSKYD)
 17. Çevre Dostu Ye?il Binalar Derne?i
 18. Isy Su Ses ve Yangyn Yalytymcylary Derne?i ( YZODER)
 19. XPS Isy Yalytym Sanayicileri Derne?i
 20. EPS Sanayi Derne?i
 21. Tu?la Kiremit Üreticileri Derne?i ( TUKDER)
 22. Müstakil Sanayici ve Y?adamlary Derne?i
 23. Türkiye Yn?aat Malzemeleri Sanayicileri Derne?i ( YMSAD)
 24. Do?al Yzolasyon Malzemeleri Derne?i ( DYMDER )
 25. Plastik Profil Üreticileri “ Kalite Birli?i” Derne?i
 26. Gazbeton Üreticileri Derne?i
TS 825’ de Son Durum

· Çizelge A.3 Bölgelere göre en fazla de?er olarak kabul edilmesi tavsiye edilen U de?erleri a?a?ydaki Çizelgedeki gibi revize edilmi?tir.

 
Duvar
UD
(W/m²K)
Tavan
UT
(W/m²K)
Taban
Ut
(W/m²K)
Pencere
UP*
 (W/m²K)
Mevcut
Yeni
Mevcut
Yeni
Mevcut
Yeni
Mevcut
Yeni
 
 
 
1. Bölge
0,70
0,66
0,45
0,43
0,70
0,66
2,4
1,8
2. Bölge
0,60
0,57
0,40
0,38
0,60
0,57
2,4
1,8
3. Bölge
0,50
0,48
0,30
0,28
0,45
0,43
2,4
1,8
4. Bölge
0,40
0,38
0,25
0,23
0,40
0,38
2,4
1,8
5. Bölge
-
0,36
-
0,21
-
0,36
2,4
1,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ek D Yllere göre derece gün bölgeleri a?a?ydaki gibi revize edilmi?tir,
           
·        IV. Bölgedeki A?RI, ARDAHAN, ERZURUM VE KARS Ylleri V. Bölgede yer almasy.
 
·        Bölgedeki AYDIN, BALIKESYR-AYVALIK, OSMANYYE Yllerinin II. Bölgede yer almasy.
 
·        IV. Bölgedeki ERZYNCAN VE KAYSERY Yllerinin III. Bölgede yer almasy,
 
·        TS 825 standardynyn Çizelge A.1 ve Çizelge A.2’nin be? bölge itibariyle yeniden  
         düzenlenmi?tir.
 
·        TS 825 standardynyn; Çizelge 6 - Laboratuar ?artlarynda ölçülen ve yüzeye dik  
         gelen y?yn için güne? enerjisi geçirme faktörü Çizelgesinin TS EN ISO 13790’a göre
         düzenlenmi?tir.
 
·        TS 825 standardynyn Çizelge A.4 Bazy pencere sistemlerinin Up de?erleri’ nin
         Çizelge A.3’te kararla?tyrylan yeni 1,8 W/m²K de?eri ve TS 2164 standardy esas
         alynarak revize edilmi?tir.
 
               

Okunma: 1250     Tarih: 17.04.2013 17:29:20

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU