YÖNETYM KURULU

 

Yönetim Kurulu Ba?kany Seyit KOCA
 
Yönetim Kurulu Ba?kan Yardymcysy Yylmaz ÖZALTIN
 
Yönetim Kurulu Üyesi Özgür DO?AN
 
Yönetim Kurulu Üyesi Ethem TANRIVER
 
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk ?YM?EK
 

Copyright © 2012 Bims Sanayicileri Derneği

Designed By SU